ඔබගේ ව්‍යාපාරික දුරකථන නාද රටා සේවාව කල් ඉකුත්වීමේ දිනයක් නොමැති අතර ඔබට මෙය ජිවිත කාලයටම ලැබෙන සේවාවක් වේ. ඔබ විසින් ඩයලොග් ආයතනයෙන් එම නාද රටාව ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලීමක් කිරීමෙන් පසු එය ඉවත් කරගත හැකි අතර එසේ නොමැතිව ස්වයංක්‍රීයව මෙම සේවාව ඉවත් නොවේ.
ඔව් ඔබ ඇතුලත් කරනු ලබන ඔබගේ ප්‍රධාන ඩයලොග් අංකයට අමතරව ඔබගේ ඕනෑම ඩයලොග් දුරකථන අංකයකට මෙම සේවාව ඇතුලත් කිරීමට හැක.
Intro3 ආයතනය මගින් ඔබට ලබා දුන් උපදෙස් අනුව මේ සඳහා අවම වශයෙන් දින 5- 7 ත් අතර කාලයක් ගතවේ. වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා අපගේ 0117 255 557 හෝ 0777 645 510 යන දුරකථන අංක ඔස්සේ සතියේ දිනවල උදෑසන 8.30 සිට සවස 4.30 දක්වා අපගේ පාරිභෝගික සේවා නිලධාරියෙකු හා සම්බන්ද වන්න.